קצין.ת ביקור סדיר - מ.א יואב | מעברים נגב צפוני

משרות

קצין.ת ביקור סדיר - מ.א יואב

קצין.ת ביקור סדיר - מ.א יואב

04/08/2022
מספר משרה: 
8599
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית יואב
תחום: 
הוראה/ אקדמיה
חינוך והדרכה
מגזר ציבורי
תאור תפקיד: 

ייעוד:

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים תושבי הרשות במוסדות החינוך ברשות ומחוצה לה בתקופת זכאותם לחינוך.

תחומי אחריות:

 1.  בקרה ומעקב על תלמידים תושבי הרשות במסגרת חוק לימוד חובה במוסדות ברשות ומחוצה לה.
 2. נטילת חלק בעבודת צוות החינוך במועצה במסגרת תוכנית העבודה הכללית של המחלקה
 3. עבודה מול בתי הספר לצורך ביצוע התפקיד ויישום תכנית העבודה הרשותית בתחום מניעת נשירה,
 4.  איתור ומניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים תושבי יואב  במוסדות החינוך ביואב או מחוץ ליואב.
 5.  טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 6. עבודה מול הפיקוח על הביקור הסדיר כולל דיווח, קבלת הנחיות מקצועיות, השתתפות בפורומים ודיונים, וכיוצא בזה
 7.  ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת בתוך הרשות ומחוצה לה.
 8. ריכוז שיבוץ תלמידי החינוך המיוחד במסגרות חינוכיות מתאימות.
 9. ליווי ומעקב שיבוץ תלמידים במסגרות חינוכיות מחוץ למועצה לפי צורכי התלמיד.
 10. ריכוז תהליך מתן פטור מחובת חינוך.
 11. ליווי ובקרה משפחות בחינוך ביתי.
 12.  פעולות הקב"ס בשעת חירום על פי נהלי החירום.
 13. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו על פי החוק.
 14. ניהול פרויקט מלגות סטודנטים.
דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

דרישות סף-חובה:

 • בעל תעודת הוראה
 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. יתרון לבעלי תואר אקדמי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
 • הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 .
 • תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 • אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • יתרון להכשרות בתחום חינוך ילדים ונוער בסיכון

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש:

 

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא וזאת לא יאוחר מיום  20/08/2022 באמצעות הגשה למייל: lilach@yoav.org.il או לפקס 08-8500703 או במסירה ידנית - לידי לילך פרסקו מנהלת משאבי אנוש מועצה אזורית יואב, בשעות הפעילות הקבועות.

היקף המשרה: 
משרה חלקית
משרה מלאה

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.