מעברים נגב-צפוני

חקלאות במעברים

חקלאות במעברים נגב צפוני

חקלאות במעברים נגב צפוני

בימים בהם מצב החקלאות בישראל הולך ומדרדר עד כדי סגירת משקים חקלאיים רבים בכל הארץ, בתקופה בה כוח העבודה מתבסס על עובדים זרים והאופק התעסוקתי של שארית החלוצים המנהלים את הענפים החקלאיים במגזר הכפרי אינו ברור, דווקא עכשיו, זה הזמן למעשה.

ב 2014 התגבש פורום חקלאות במועצה אזורית שער הנגב ביוזמה משותפת של המועצה ו"מעברים נגב צפוני". ליוזמה הצטרפו גידולי "שדה נגב", התארגנות הרפתות בנגב ושתי המועצות "יואב" ו"בני שמעון".

מטרת הפורום "מי ינהג בטרקטור", על עתידה של החקלאות בנגב ושילוב צעירים בענפי החקלאות השונים.

הנקודות החשובות שעלו הן:

  • יצירת דור המשך בניהול החקלאות באזור- הכשרת צעירים לניהול
  • יצירת פתרונות תעסוקתיים ומקצועיים למנהלים העכשוויים- מציאת מסלולי קידום
  • יצירת אטרקטיביות לצעירים להיכנס לענף.

מדי שנה נערכת סדרת השתלמויות, הרצאות וסדנאות לפורום רחב של מנהלי ענפים חקלאיים - גד"שים ורפתות.
​בנוסף, במקביל לפורום המנהלים, נפתח פורום "צעירים בחקלאות", דור העתיד בעבודה ובניהול ענפי החקלאות.