מעברים נגב-צפוני

לימודי חקלאות בישראל

לימודי חקלאות בישראל

שם המוסד מיקום תחומי לימוד סוג התעודה אתר 

הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית

רחובות        ביוטכנולוגיה בחקלאות, קרקע ומים, מדעי בע"ח ווטרינריה, אגרונומיה, בריאות הצמח ואגרואקולוגיה, כלכלה חקלאית, מדעי התזונה, ביוכימיה ומדעי המזון, שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים.

B.Sc.Agr M.Sc.Agr

PhD

 

D.V.M דר' לוטרינריה

 

www.agri.huji.ac.il

 

 

 

מינהל המחקר החקלאי-

מכון וולקני

 

 

 

 

 

1. בית דגן

2. חוות מחקר בגילת

3. חוות מחקר נווה

יער

מדעי הצמח, חקר בע"ח, הגנת הצומח, מדעי הקרקע המים והסביבה, הנדסה חקלאית, חקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון

 

 

תלמידי מחקר לתארים שני, שלישי ופוסט דוקטורט

 

 

www.agri.gov.il/he/home/default.aspx

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב רמת אביב המחלקה למדעי הצמח תארים ראשון, שני ושלישי במדעי החיים www.tau.ac.il/lifesci
טכניון חיפה

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית:

הנדסת מים, הנדסה חקלאית

תואר ראשון מהנדס, תארים מתקדמים שני ושלישי. http://cee.technion.ac.il/
מכללת תל חי תל חי תואר בחקלאות במגמה ירוקה, לימודי תעודה- יחידה ללימודי טוב הארץ מגוון קורסים

תואר ראשוןB.Sc

לימודי תעודה

http://website.telhai.ac.il
המכללה האקדמית בית ברל כפר סבא החוג ללימודי סביבה וחקלאות- הכשרת מורים למדעי הסביבה וחקלאות תואר ראשו ןB.Ed www.beitberl.ac.il
המכללה הטכנולוגית רופין עמק חפר- נתניה

הנדסאי מים והשקיה

הנדסאי בע"ח- רפת

הנדסאי, לימודי תעודההנדסאי, לימודי תעודה http://mtr.ruppin.ac.il
המכללה האקדמית ספיר שער הנגב ניהול חקלאי​ תעודת גמר / משולב בתואר ראשון לניהול תעשייתי https://www.sapir.ac.il/content/5169
המרכז ללימודי חוץ והמשך ספיר שער הנגב

אקו חקלאות – תכנון ופיתוח משק פרמקלצ'ר חקלאי

תעודת גמר

https://www.sapir.ac.il/eco-agriculture
המרכז ללימודי חוץ והמשך ספיר שער הנגב

יזמות וחדשנות בחקלאות- הקמה, ניהול והפעלת מיזם חקלאי

תעודת גמר https://www.sapir.ac.il/agronomyBA
ארגון עובדי הפלחה ארצי מגוון קורסים מקצועיים בתחום גד"ש תעודת גמר www.falcha.co.il
מכללה אקדמית כנרת כנרת מהנדס מים תואר ראשון מהנדס

www.kinneret.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון באר שבע איכות הסביבה,  גיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית,הידרולוגיה ואיכות מים , לימודי מדבר מסלול B.A, תואר B.Sc http://in.bgu.ac.il

חזרה לתחום החקלאות במעברים נגב צפוני 

 

מלגות ללימודי חקלאות בישראל 

שם המלגה למי היא מיועדת? אתר
מלגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר         תארי מוסמך ודוקטורט

www.tau.ac.il

קרן מולכו של מינהל המרכז החקלאי (וולקני)         סטודנטים המבצעים עבודות מחקר בתחום החקלאות  www.agri.gov.il
מלגת קנט

       סטודנטים לתארים מתקדמים המבצעים עבודות מחקר בתחום 

       החקלאות

 
מלגה ע"ש דני ברורנר של ארגון מגדלי הפירות    

חזרה לתחום החקלאות במעברים נגב צפוני