קול קורא לפיתוח מיזמים קהילתיים-כלכליים ביישובים במ.א בני שמעון | מעברים נגב צפוני

קול קורא לפיתוח מיזמים קהילתיים-כלכליים ביישובים במ.א בני שמעון

קול קורא זה פונה לתושבים/ות ולהנהגות היישובים בתחום המועצה האזורית בני שמעון לקידום מיזמים בעלי ערך כלכלי-קהילתי,  שיביאו לחיזוק החוסן הקהילתי וההון הכלכלי של היישוב.

מועצה אזורית בני שמעון פועלת רבות לפיתוח הכלכלה בנגב. בשנים האחרונות הוקמו במועצה אזורי תעשייה מתקדמים, מפעלים ותשתיות בפריסה אזורית, וישנן תוכניות נוספות לפיתוח עתידי. יחד עם זאת, אנו מאמינים שלב ליבו של הפיתוח הכלכלי של הנגב בכלל ושל המועצה שלנו בפרט, טמון בפיתוח ההון האנושי.

האנשים שמרכיבים את המועצה הם מנוע צמיחה משמעותי וחשוב, וככל שהתושבים ירגישו שיש להם את התשתית כדי למצות את הפוטנציאל התעסוקתי ואת יכולת ההשתכרות שלהם, גם הקהילות בהן הם חיים, ישגשגו ויפרחו.

מתוך התפיסה הזו,אנו מזמינים אתכם להציע מיזמים שיגבירו את החוסן הכלכלי-קהילתי ביישובים על ידי שימוש בכוחות הקהילה ויצירת מנגנונים חברתיים, אשר יסייעו לתושבים, שכירים ועצמאיים, לממש את הפוטנציאל התעסוקתי ואת יכולת ההשתכרות.אופן ומועד הגשת ההצעה

  1. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום חמישי 24.8.23 הצעה שתישלח לאחר המועד הנ"ל לא תיבדק.
  2. המסמך המפורט מצורף בתחתית העמוד.
  3. הגשת ההצעה תתבצע דרך טופס זה.

 

6. הבהרות ושינויים:

  1. עד יום חמישי, 17.8.23, ניתן לפנות בשאלות הבהרה, לדוא"ל זה- m.kehilas@sng.org.il.
  2. כל הסבר, פרשנות, תשובה שניתנו בעל פה לא יחייבו את המועצה ואין להם תוקף. רק תשובות בכתב יחייבו את המועצה.