חמישי שיווק. | מעברים נגב צפוני

חמישי שיווק.

הלו? איפה אתם, אתם פה?

אין מצב שאתם לא פה!

מילא אוגוסט חופש, אך לפני החגים, נפגשים, לומדים עובדים 

כי מי שטורח טרום חגי תשרי יש לו אחלה פוסט, בתשרי 

חמישיווק ספטמבר ההרשמה כאן

https://www.eventer.co.il/shivuk9